Komórki gruczołowe i tkanka gruczołowa

Oprócz komórek wydzielniczych spotyka się również w epidermie, parenchymie i w innych rodzajach tkanek komórki gruczołowe, występujące pojedynczo lub połączone w grupy. Mogą one być elementami pierwotnymi lub wtórnymi. Protoplasty tych komórek wydalają substancje przez ściany komórkowe na zewnątrz ciała rośliny lub do przestworów międzykomórkowych. Komórki gruczołowe, zawsze żywe, podobne są do komórek parenchymy, zazwyczaj jednak zawierają wiele plazmy i wielkie jądra komórkowe, jak komórki merystemów. Wydzielane substancje mają najczęściej znaczenie ekologiczne. Grupy komórek gruczołowych, tworzące jedną zwartą warstwę komórek, noszą nazwę epitelu gruczołowego. Pierwotne komórki i epitele gruczołowe szczególnie często wykształcają się w epidermie. Kutykula takich komórek gruczołowych często jest porowata lub brak jej zupełnie. W epidermie występują również włoski gruczołowe, np. włoski, których komórka szczytowa, wykształcona jako główka, jest komórką gruczołową, Inne tego rodzaju włoski mają kształt łuskowaty; istnieją również gruczoły kosmkowate. Wydzielina składa się bardzo często z olejków eterycznych lub żywicy. W tych przypadkach gromadzi się ona między ścianą zewnętrzną a kutykulą podnosząc ją; nastepnie u niektórych roślin kutykula ulega rozerwaniu. To samo dotyczy innych lepkich substancji i śluzu. W zależności od rodzaju wydzielin rozróżniamy epidermalne gruczoły śluzowe, olejkowe, żywiczne, trawienne, solne, wodne (hydatody) i miodniki. Obfitujące w cukier wydzieliny miodników przywabiają owady. Miodniki występują jako tarczki. Komórki gruczołowe i tkanka gruczołowa lub włoski gruczołowe przede wszystkim w obrębie kwiatów (miodniki kwiatowe), a niekiedy w innych częściach roślin (miodniki pozakwiatowe); mogą mieć różną budowę. [przypisy: medycyna estetyczna rzeszów, Fotograf Poznań, szpital orłowskiego poród]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna rzeszów szpital orłowskiego poród włośniki