Bezpieczeństwo i skuteczność stentów wieńcowych Sirolimus i Paclitaxel-Eluting ad

Raportujemy bezpieczeństwo i skuteczność stentów uwalniających lek przez 4 lata po implantacji urządzenia. Metody
Opis badania
Bazy danych z czterech prospektywnych, wieloośrodkowych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo, randomizowanych badań stentów uwalniających sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami uzyskano od firmy Cordis. Te próby były Randomized Badanie z Sirolimus-Coated Bx Prędkość Balon-rozszerzalny Stent w Traktowaniu Pacjentów z De Novo Rodzimymi Stężeniami Wieńcowymi-Arterii (RAVEL), Sirolimus-Eluting Balon-rozszerzalny Stent w Traktowaniu Pacjentów z De Novo Rodzime uszkodzenia tętnic wieńcowych (SIRIUS) oraz mniejsze próby europejskie i latynoamerykańskie (E-SIRIUS) i kanadyjskie (C-SIRIUS) .1-4 Podobnie, bazy danych z pięciu potencjalnych, wieloośrodkowych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo , randomizowane próby stentów uwalniających paklitaksel w porównaniu z stentami gołymi metalami uzyskano od Boston Scientific. Próby te składały się z badań TAXUS-I, TAXUS-II, TAXUS-IV, TAXUS-V i TAXUS-VI.5-9 Te specyficzne próby zostały wybrane, ponieważ są one jedynymi podwójnie ślepymi próbami, w których porównywano każdy z leków. -elektroniczne stenty z gołymi metalowymi elementami sterującymi, które również służyły jako podstawa do zatwierdzenia stentów uwalniających leki w Stanach Zjednoczonych i Europie. W obu przypadkach uzyskano pozwolenie na wykonanie nieograniczonej analizy zbiorczej na poziomie pacjenta.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka prób badawczych. Poprzednio opisywano szczegóły dotyczące projektowania i przeprowadzania każdego z badań uwzględnionych w tych analizach.1-9 W każdej próbie pacjenci z pojedynczą wcześniej nieleczoną natywną zmianą tętnic wieńcowych były przydzielane prospektywnie i losowo w równej proporcji do otrzymywania stentu uwalniającego lek lub równoważnego stentu gołego metalu. Kryteria wejściowe, specyfikacje urządzeń i położenie geograficzne różniły się nieco, jak przedstawiono w Tabeli 1. W czasie tego raportu pacjenci, badacze, pracownicy naukowi i sponsorzy wciąż nie byli świadomi zadań dla grup badawczych, a kontynuacja kontynuowania 5 lat. Dane dotyczące stosowania aspiryny i tienopirydyny nie były konsekwentnie wychwytywane podczas obserwacji. Jednak dane na temat stosowania leków przeciwpłytkowych w czasie późnej zakrzepicy związanej ze stentami uwalniającymi leki uzyskano od producentów obu stentów uwalniających leki. Nie istnieją żadne umowy ze sponsorami dotyczące poufności danych.
Punkty końcowe i definicje
Celem naszych badań było określenie krótkoterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności stentów uwalniających leki w porównaniu z stentami gołymi metalami. Przed otrzymaniem bazy danych badań ustaliliśmy, że badamy następujące punkty końcowe: zakrzepica w stencie, zgodnie z definicją zawartą w protokołach badania (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). 1-9 ; rewaskularyzacja docelowej zmiany lub naczynia docelowego; każdy zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q i bez załamka Q; śmierć z jakiejkolwiek przyczyny oraz z przyczyn sercowych i pozasercowych; złożony zgon lub zawał mięśnia sercowego; złożona zgon lub zawał mięśnia sercowego z załamkami Q; i zgon złożony z przyczyn sercowych lub zawału mięśnia sercowego
[podobne: usg jamy brzusznej koszalin, wiązki kolateralne, nfz przeglądarka skierowań ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań usg jamy brzusznej koszalin wiązki kolateralne