Di ch otom iczny typ

Dichotomiczny typ rozgałęziania się korzeni przez rozwidlanie się stożka wzrostu występuje głównie u Lycopodiineae. U pozostałych roślin korzenie rozgałęziają się bocznie. W przeciwieństwie do rozgałęzień bocznych pędu korzenie boczne powstają najczęściej w pewnej odległości od stożka wzrostu korzenia macierzystego:, zakładają się one w tych partiach korzenia, w których tkanki merystematyczne zróżnicowały się już w tkanki stałe. Stożki wzrostu korzeni bocznych powstają we wnętrzu korzenia macierzystego, a więc endogenicznie. Ochronę dla tej tkanki stanowią otaczające tkanki stałe. U Pteridophyta tkanki twórcze dające początek korzeniom bocznym różnicują się z najbardziej wewnętrznej warstwy kory pierwotnej, natomiast u roślin nasiennych różnicują się one z najbardziej zewnętrznej warstwy komórek walca osiowego, czyli z perycyklu korzenia macierzystego. Te merystemy wtórne powstają więc z grup komórek miękiszowych, które zaczynają się dzielić, przybierając powrotnie charakter tkanek twórczych. Zawiązki korzeni bocznych rosnąc muszą zawsze przebijać całą korę pierwotną korzeni macierzystych. Dlatego też często w tych miejscach, w których wydostają się na zewnątrz, są one otoczone kołnierzem uwypuklonej i przebitej przez nie kory pierwotnej. Zawieszki korzeni bocznych powstają w kierunku ku szczytowi stożka wzrostu korzenia macierzystego, a więc akropetalnie. Rozwijają się też one następnie w kolejności odpowiadającej ich wiekowi. Jednakże w późniejszych stadiach rozwojowych system korzeniowy zostaje wzbogacony przez nowe korzenie boczne, wybijające pomiędzy już istniejącymi nawet ze starszych części korzeni jako utwory przybyszowe. Korzenie boczne mogą powstawać albo naprzeciw pasm ksylemu korzenia macierzystego, albo też naprzeciw pasm miękiszu przewodzącego, oddzielających pasma ksylernu i floemu. Tworzą one przeto na korzeniu macierzystym proste rzed y. Ilość tych rzędów jest równa liczbie pasm ksylemu wiązki korzenia macierzystego albo jest dwukrotnie większa. [więcej w: medycyna estetyczna rzeszów, Fotograf Poznań, szpital orłowskiego poród]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna rzeszów szpital orłowskiego poród włośniki