Włośniki

Długość włośników jest różna u różnych gatunków, przy czym waha się ona w granicach od 0,15 do 8 mm. Włośniki w znacznym stopniu zwiększają powierzchnię systemu korzeniowego (u Pisum np. 12-krotnie). Wciskają się one pomiędzy cząstki gleby, bardzo ściśle do nich przylegają albo nawet przyklejają się do nich. Wskutek tego w glebie nie zachowują one kształtu cylindrycznego, typowego dla włośników korzeni rozwijających się w atmosferze wilgotnej, lecz mają kształty nieregularne, są maczugowato albo płatowato rozszerzone i w różnych miejscach powyginane. Włośniki zwiększają możliwości pobierania wody i soli mineralnych z gleby poprzez system korzeniowy. Żyją one zaledwie kilka dni i w miarę jak bliżej szczytu wykształcają się nowe włośniki, starsze najczęściej obumierają. Z tego też powodu tylko niewielki odcinek młodego korzenia (kilka cm albo kilka mm) jest nimi pokryty. Starsza, naga część korzenia pełni głównie funkcje przewodzenia wody. Powierzchnia tych partii korzenia jest pomarszczona wskutek wtórnego kurczenia się parenchymy. W związku z tym korzeń skraca się, znacznie silniej umocowując pęd w podłożu. Pewne rośliny, przede wszystkim liczne rośliny wodne i błotne, nie wytwarza.ją włośników; brak ich na korzeniach pozostaje w związku z możliwością łatwego pobierania wody przez te rośliny. Pierwotna budowa wewnętrzna korzenia. Całkowicie już wykształcony korzeń jest zbudowany początkowo, podobnie jak łodyga, wyłącznie z tkanek pierwotnych. Młodsze części korzenia są pokryte jednowarstwową epidermą, która wraz z włośnikami bierze udział w pobieraniu wody i soli mineralnych z gleby, [podobne: piperine forte skutki uboczne, usg ciąży łódź, komórki gruczołowe ]

Powiązane tematy z artykułem: komórki gruczołowe piperine forte skutki uboczne usg ciąży łódź