Komórki inicjalne

Dwie, trzy lub kilka warstw komórek wierzchołka wzrostu korzenia zbiega się na jego szczycie ku jednej albo ku kilku komórkom inicjalnym, z których właśnie powstały przez antyklinalne i peryklinalne podziały. I tak np. w stożku wzrostu korzenia traw najbardziej zewnętrzna warstwa merystemu, która da epidermę (a więc dermatogen), oraz leżąca pod nią warstwa komórek merystematycznych wywodzą się z jednej wspólnej warstwy komórek inicjalnych. Na zewnątrz tej warstwy leży kaliptrogen, który jest warstwą tkanki twórczej dla czapeczki. U licznych Dicotyledonece czapeczka nie ma odrębnego histogenu, ale tworzy się wyniku peryklinalnych podziałów dermatogenu albo też podobnie jak u Gymnospermae, w szczytowej partii wierzchołka wzrostu nie stwierdzamy warstwowego układu komórek merystematycznych, w tym przypadku czapeczkę wytwarzają najbardziej zewnętrzne warstwy, a pozostałe, głębiej leżące, dają dermatogen oraz embrionalną partię korową.

Budowa zewnętrzna korzenia. Równolegle z zachodzącym u podstawy stożka wzrostu różnicowaniem sie komórek merystematycznych w komórki tkanek stałych postępuje najczęściej proces nieograniczonego wydłużania sie korzenia. W przeciwieństwie do pędów nadziemnych oraz wielu korzeni powietrznych wzrost ten jest ograniczony w korzeniach podziemnych do bardzo krótkiej strefy, leżącej tuż poza strefą podziałową wierzchołka wzrostu korzenia; długość strefy wydłużania wynosi najwyżej 5—10 mm. W pewnej odległości od szczytu korzenia, mniej więcej w tym miejscu, gdzie ustaje wzrost elongacyjny, różnicują sie na korzeniach podziemnych twory pełniące bardzo ważne funkcje; są to włośniki. Szczególnie wyraźnie widoczne są włośniki tworzące się na korzeniach młodych roślin, wykiełkowanych z nasion hodowanych w wilgotnej atmosferze; u Triticum są one bardzo liczne i widoczne już gołym okiem w postaci delikatnego puszku na powierzchni korzenia. Włośniki stanowią wydłużone, cienkościerne uwypuklenia żywych komórek epidermy; są one pokryte śluzem, który tworzy się wskutek ześluzowacenia najbardziej zewnętrznych warstw ich błon komórkowych. [patrz też: komórki inicjalne, sorbinian potasu rakotwórczy, drewno i łyko ]

Powiązane tematy z artykułem: drewno i łyko komórki inicjalne sorbinian potasu rakotwórczy