Proces rozgałęzienia

Proces rozgałęzienia odbywa się u różnych gatunków w różny sposób. Zasadniczo można wyróżnić trzy typy budowy strefy przejściowej pomiędzy korzeniem a łodygą: A. Każde pasmo ksylemu, przebiegające w linii prostej z korzenia do łodygi, ulega w strefie przejściowej tylko „skręceniu” (np. u Medicago, Lałbyrus). Natomiast każde pasmo floemu korzenia, przechodząc do łodygi, dzieli się w kierunku promienistym na dwie części, które rozsuwają się w kierunku tangencjalnym; każda część danego pasma floemu łączy sie z takąż częścią sąsiedniego pasma na zewnątrz skręconego pasma ksylemu. B. pasma floemu korzenia przebiegają ku łodydze (np. Mirabilis, Dipsacus) w linii prostej, nie dzieląc się i zachowując tę samą orientację, jaką mają w korzeniu. Natomiast każde pasmo ksylemu korzenia rozszczepia się w kierunku promienistym na dwie części. Części te rozsuwają się w kierunku tangencjalnym, podobnie jak dwie części pasma floemu wymienione w punkcie A, i obracają się przy tym 0 18 P. Następnie układają się i łączą ze sobą po stronie wewnetrznej każdego pasma floemu dwie części ksylemu, należące do dwu sąsiadujących ze sobą w Korzeniu pasm. C. U przedstawicieli rodzaju Cucurbita, Phaseolus i Tropaeolum panują stosunki podobne jak opisane w punkcie B, z tą różnicą, iż rozszczepiają się również pasma floemu promienistej wiązki korzenia. Dlatego też w łodydze bardzo młodej rośliny występuje dwukrotnie więcej wiązek niż wynosi liczba pasm ksylemu i floemu w jej korzeniu. D. Rozgałęzienia korzeni. Przez rozgałęzianie się prowadzące do wytwarzania nowych korzeni powstaje system korzeniowy o powierzchni znacznie zwiększonej w stosunku do powierzchni korzeni nie rozgałęziających się. Umożliwia to korzeniom podziemnym przenikanie podłoża we wszystkich kierunkach i pobieranie z niego wody i soli mineralnych. Łączna długość wszystkich korzeni jednej rośliny osiąga niesłychanie wysokie wartości: np. długość wszystkich korzeni jednej rośliny zbożowej może dochodzić do 80 km. [przypisy: medycyna estetyczna rzeszów, Fotograf Poznań, szpital orłowskiego poród ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna rzeszów szpital orłowskiego poród włośniki