Wytwarzanie miękiszu drzewnego

Przy wytwarzaniu miękiszu drzewnego komórki macierzyste dzielą się kilkakrotnie ścianami poprzecznymi. O wspólnym pochodzeniu ich od jednej komórki świadczy występowanie ostro zakończonych komórek na górze takiego szeregu. W ścianach rozgraniczających naczynia występują zawsze jamki obu stron nielejkowate, natomiast pomiędzy naczyniami a komórkami miękiszu drzewnego lub miękiszu promienia rdzeniowego występują najczęściej jednostronnie. W ścianach naczyń kontaktujących z włóknami drzewnymi oraz w ścianach pomiędzy włóknami a komórkami miękiszu drzewnego najczęściej brak zupełnie jamkowania. W drewnie wielu roślin występują często farmy pomiędzy typowymi elementami drewna. Wąskie tracheje stanowią przejście do stosunkowo szerokich tracheid, a wąskie, silnie zaostrzone tracheidy (tzw. cewki włóknowate, stanowią formę przejściową do włókien drzewnych, mają one drobne zredukowane jamki lejkowate) pełnią funkcje mechaniczne. Wlókna drzewne o mniej zgrubiałych błonach, zachowujące treść żywą (tzw. włókna zastępcze), niepodzielone ścianami poprzecznymi stanowią przejście do komórek miękiszu drzewnego. U ogromnej większości Gymnospermae (ż wyjątkiem Gnetom), a spośród Dicotyledoneae u niektórych Polycarpicae występują w drewnie — oprócz małej ilości miękiszu drzewnego i obficie wykształconego miękiszu promieni rdzeniowych — tylko tracheidy z dużymi jamkami lejkowatymi. Pełnią one zarówno czynności przewodzenia wody, jak i wzmacniania organów. W tkankach tych nie występuje jeszcze wyraźnie podział pracy. U Gymnospermae drewno ma jeszcze stosunkowo prostą budowę. [patrz też: szpital rehabilitacyjny tczew, perycykl, nfz przeglądarka skierowań ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań perycykl szpital rehabilitacyjny tczew