Typy rozgałęzień wśród kwiatostanów

Przykładem typów rozgałęzień wśród kwiatostanów jest: 1) baldaszek: pewna ilość osi bocznych pierwszego rzędu wyrasta z osi głównej mniej więcej na tej samej wysokości; wszystkie te osie oraz końcowy odcinek osi głównej maja taką samą długość, na ich końcach występują pojedyncze kwiaty; 2) baldach złożony: stosunki podobne jak w pkt. 1; różnica polega na tym iż „promienie baldachu” (tzn. osie boczne pierwszego rzędu) i najczęściej również oś główna są zakończone małymi baldaszkami, a nie pojedynczymi kwiatami; 3) główka: na szczytowym odcinku osi głównej skupione sa liczne pojedyncze siedzące kwiaty. Ta część osi głównej, na której osadzone są kwiaty, jest zazwyczaj mniej lub więcej zgrubiała, a często bywa rozszerzona w postaci krążka, stanowiąc dno kwiatostanowe [osadnik] .

Rozgałęzienie wierzchotkowate. Jeżeli wierzchołek wzrostu każdej osi będącej w danym okresie osią macierzystą przestaje rozwijać się, natomiast rozwijają się w dalszym ciągu i nadal rozgałęziają się osie boczne, mówimy o rozgałęzieniu wierzchotkowatym. Brak tutaj jednolitej osi głównej, nadrzędnej dla wszystkich pędów bocznych. W typie wierzchotkowatym rozgałęzień rozwijają się na każdej osi macierzystej tylko jej najbardziej szczytowe pędy boczne; dolne natomiast albo sie wcale nie rozwijają, albo jeśli rozwijają się, to mniej bujnie niż rozgałęzienia górne. Wierzchotkowate systemy rozgałęzień mają różny wygląd w zależności od tego, czy rozwijają się i rozgałęziają w dalszym ciągu liczne, równomiernie rozrastające się gałęzie boczne tego samego rzędu, czy też rozwija się tylko jedna z tych gałęzi. W tym ostatnim przypadku powstaje pozorna oś główna — sympodium. [więcej w: szpital rehabilitacyjny tczew, perycykl, nfz przeglądarka skierowań ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań perycykl szpital rehabilitacyjny tczew