Rośliny wiecznie zielone

Rośliny, które nie zrzucają liści przez kilka okresów wegetacyjnych, nazywamy roślinami wiecznie zielonymi ; przeciwstawiamy je roślinom w lecie zielonym, których liście funkcjonują tylko przez jeden okres wegetacyjny, potem opadają. Opadanie liści jest poprzedzone przez tworzenie się warstwy małych komórek miękiszowych, bogatych w plazmę i ziarna skrobi; warstwa ta powstaje, często dopiero krótko przed opadaniem liści, poprzecznie do podstawy ogonka liściowego, w wyniku lokalnego podziału komórek [warstwa odcinająca]. Tkanki mechaniczne w obrębie tej warstwy są silnie zredukowane; spośród tkanek o błonach zdrewniałych występują tu tylko elementy przewodzące wodę. Żyjący jeszcze liść odłącza się od łodygi właśnie w obrębie warstwy odcinającej, najczęściej wskutek ześluzowacenia blaszek środkowych jej komórek. Dzięki turgorowi następuje zaokrąglanie się poszczególnych komórek; rurki sitowe i naczynia ulegają przerwaniu. Powstała po opadłym liściu blizna zostaje zasklepiona w ten sposób, iż najbardziej zewnętrzne warstwy komórek rany przekształcają się w drewniejącą tkankę okrywającą. Najczęściej pod tą warstwą tworzy się jeszcze przed opadnięciem liści tkanka korkowa, która łączy się z warstwą korkową łodygi. Większości roślin spośród Cormophvta wykazują wysoki stopień zróżnicowania morfologicznego; filogenetycznie można je wyprowadzić od spłaszczonych, rozgałęzionych bezlistnych osi pędów (telomostany). Zdają się na to wskazywać prastare, znalezione wśród flor kopalnych formy pośrednie pomiędzy tymi właśnie rozgałęzionymi, bezlistnymi osiami pędów a bogato rozczłonkowanymi, dużymi liśćmi (makrofilami) paproci. Tym dużym liściom przeciwstawia sie drobne, nierozczłonkowane liście widlaków (mikrofile). [patrz też: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao ]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne