Wierzchołek korzenia

Strefa podziałowa wierzchołka wzrostu korzenia leży we wnętrzu tkanki wierzchołka korzenia, czyli interkalarnie. Błony komórkowe najbardziej zewnętrznych i w danej chwili najstarszych komórek czapeczki śluzowacieją, a następnie komórki te złuszczają się, co ułatwia korzeniom wnikanie coraz głębiej w glebę. Obecność czapeczki daje sie stwierdzić najczęściej dopiero na medialnych skrawkach podłużnych wierzchołka wzrostu korzenia. Na grubych korzeniach pewnych roślin (Pandanus) czapeczka jest wyraźnie widoczna już makroskopowo, jako brunatna pochewka pokrywająca szczytową partie korzenia. Końce korzeni wodnych Hydrochards i gatunków Lemna okryte są wyraźnymi pochewkami; nie są to jednak czapeczki, ale osłonki pochodzenia pędowego otaczające stożki wzrostu korzeni. Te kieszonki korzeniowe przejmują wszelako funkcje czapeczek. Komórki merystematyczne strefy podziałowej wierzchołka wzrostu korzenia różnicują się tkanki stałe w kierunku ku podstawie korzenia; natomiast te komórki merystematyczne, które tworzą szczytową partię strefy podziałowej, różnicują się w złuszczające się stopniowo od zewnątrz komórki miękiszowe czapeczki. U większości Pteridophyta na szczycie wierzchołka wzrostu korzenia występuje, podobnie jak w pędzie, jedna komórka szczytowa w postaci trójściennej piramidy. Komórka ta oddziela, prócz segmentów równoległych do jej wewnętrznych ścian bocznych, odkładanych ku nasadzie korzenia, również segmenty odkładane na zewnątrz ku szczytowi korzenia. Te ostatnie segmenty, dzieląc się w dalszym ciągu, wykształcają czapeczkę. Komórka szczytowa korzenia jest więc czterosieczna. Gymnospermae i Angiospermae natomiast nie mają w korzeniu jednej szczytowej komórki. Szczytowa partia wierzchołka wzrostu korzeni łych roślin jest zbudowana z pewnej liczby kopulasto nad sobą leżących warstw mniej więcej jednakowych komórek merystematycznych. [hasła pokrewne: usg jamy brzusznej koszalin, paciorkowiec jak można się zarazić, torbiel pilonidalna]

Powiązane tematy z artykułem: paciorkowiec jak można się zarazić torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin