System pędów

U niektórych roślin, np. u Populus pirarnidalis i u wielu krzewów, pedy boczne pierwszego rzędu rosną również niemal pionowo ku górze i wówczas brak często wyraźnej różnicy w długości osi głównej i niektórych osi bocznych pierwszego rzędu. System pędów ma w tym przypadku kształt kulisty albo elipsoidalny. W typowo wykształconych kwiatostanach groniastych oś macierzysta przechodzi przez cały kwiatostan i jest osią nadrzędną dla wszystkich osi bocznych. Jeśli Osie boczne pierwszego rzędu nie rozgałęziają się, wówczas wyróżniamy: 1) grono: po bokach wydłużonej osi głównej zakończonej kwiatem lub obumierającej na szczycie osadzone są jako osie boczne pierwszego rzędu kwiaty umieszczone na szypułkach; 2) kłos: stosunki jak w pkt. 1, z tą różnicą, iż kwiaty są bezszypułkowe. Kłos, którego oś główna jest silnie z grubiała, nazywa się kolbą. W kwiatostanach groniastych złożonych część osi bocznych pierwszego rzędu albo również i osi bocznych następnych rzędów rozgałęzia się w dalszym ciągu. Typowym przykładem kwiatostanu groniastego złożonego jest wiecha; wszystkie osie tego kwiatostanu rozgałęziają się silniej w ich dolnej części coraz słabiej natomiast ku górze; osie ostatniego rzędu Stanowią kwiaty umieszczone na szypułkach (np. Syringa). Rozgałęzieniami groniastymi nazywamy również te typy rozgałęzień, W których osie pochodne rozwijają się równie intensywnie jak osie macierzyste. W tych przypadkach brak wyraźnie zaznaczonej osi głównej, szczególnie wówczas, gdy gałęzie boczne są skupione W partiach szczytowych osi macierzystej (wśród tych ostatnio omówionych typów istnieją formy przejściowe do rozgałęzień wierzchotkowatych). [więcej w: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao ]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne