Postać systemu pędowego

U roślin jednoliściennych pierwszy liść stoi poprzecznie albo najczęściej środkowo na tylnej stronie pędu bocznego. Zwrócone ku pędowi liście leżące wyżej mogą przedstawiać odmienny typ ulistnienia, np. ulistnienie okółkowe albo skrętolegle. Pączki boczne mogą mieć takie samo ulistnienie jak oś macierzysta albo mają odmienny typ ulistnienia. Wygląd (habitus) systemu pędowego (pokrój rośliny) uwarunkowany jest: 1) ilością rzędów rozwijających się osi bocznych (następstwo pędów), 2) stosunkami symetrii oraz kierunkiem wzrostu osi głównej i jej osi pochodnych, 3) położeniem osi bocznych na osiach macierzystych a także 4) tempem rozwojowym i zorientowaniem osi bocznych różnych rzędów względem równorzędnych gałęzi oraz względem ich osi macierzystych.

Różnice w wyglądzie systemów pędowych wykazują często wyraźny związek ze sposobem życia roślin. Następstwo pędów. Rośliny wytwarzające organy rozmnażania na szczycie osi głównej nazywamy haploka ulicznymi. Rośliną haplokauliczną jest np. Papaver Rhoeas. Jedyny pęd tej rośliny, który rozwija z pędu zarodka, wykształca szczytowo umieszczony kwiat. Jednakże u większości roślin dopiero osie drugiego, trzeciego itd. rzędu, a więc pędy boczne, mogą tworzyć kwiaty. Rośliny takie nazywamy diplotriploka ulicznymi itd. Triplokauliczną rośliną jest np. Plantago maior. Roślina ta tworzy u podstawy osi głównej różyczkę Odziomkowych liści właściwych; na odgałęzieniach bocznych pierwszego rzędu (osiach kwiatostanowych) wytwarza tylko liście przykwiatowe, a w ich kątach osie boczne drugiego rzędu, zakończone kwiatami. U wielu roślin trwałych, np. u naszych drzew, dopiero osie n-tego rzędu są zdolne do wytwarzania kwiatów. W obrębie systemu pędowego większości roślin występuje jednakże Wiele pędów bocznych, które nie tworzą już rozgałęzień wyższego rzędu zakończonych kwiatami. [podobne: szpital rehabilitacyjny tczew, perycykl, nfz przeglądarka skierowań ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz przeglądarka skierowań perycykl szpital rehabilitacyjny tczew