Pączki boczne

U wszystkich roślin nasiennych pączki boczne występują w kątach liści, czyli w miejscu, gdzie górna powierzchnia liścia przechodzi w tkankę łodygi; są one przesunięte albo bardziej na łodygę, albo bardziej na podstawę. Na osi pędu może też uwypuklać się tkanka embrionalna tworząc brodawkę, która następnie staje się wspólnym zawiązkiem liścia i pędu bocznego. Na podłużnym przekroju stożka wzrostu pędu widzimy najmłodszy zawiązek pączka bocznego, zakładającego się często już w kącie najbardziej szczytowo umieszczonego zawiązka liścia. Starsze zawiązki pędów są już większe i zaczynają tworzyć zawiązki liści. Pączki powstające w kątach liści nazywamy pączkami kątowymi, rozwijające się zaś z nich pędy — pędami kątowymi. Pączek na szczycie rosnącego pędu określamy jako pączek szczytowy albo terminalny. Liść, w którego kącie różnicuje się pączek boczny, stanowi liść wspierający pączka, czyli jego liść okrywający. Pączek kątowy jest przeważnie umieszczony w płaszczyźnie medialnej liścia okrywającego; tylko niekiedy jest on przesunięty bocznie. U Angiospermae zasadniczo niemal każdy liść właściwy ma pączek kątowy. [hasła pokrewne: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao ]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne