Pączki – rozwój

W bogato rozgałęzionym systemie pędowym większości drzew rozwijają się w gałęzie boczne te pączki, które leżą peryferycznie, tzn. na końcach gałęzi. Nowo rozwijające się liście mają zatem najkorzystniejsze warunki świetlne. Natomiast u krzewów oraz u trwałych roślin zielnych rozwój pędów bocznych następuje głównie z pączków umieszczonych w dolnych partiach osi macierzystej. Niemal u wszystkich naszych drzew przyrost pędów w ciągu jednego okresu wegetacyjnego ograniczony jest do wydłużania się szczytowych partii tych gałęzi, które rozwinęły się na wiosnę z paczków zimowych, oraz do wytworzenia na tych gałęziach nowych paczków. Najczęściej dopiero w następnym okresie wegetacyjnym z paczków najwyżej umieszczonych rozwijają się pędy boczne, które mogą być ustawione w prawdziwym lub pozornym okółku (Araucaria, Abies, Picea). Zwykle jednakże rozwój pędów bocznych odbywa się w ten sposób, iż z pączków leżących najbliżej szczytu osi macierzystej wykształcają się długopędy, a z pączków umieszczonych bliżej jej podstawy wyrastają krótkopędy (grusza, jabłoń). Większość pączków pozostaje w stanie spoczynku, jako pączki śpiące, oczka, albo wcześnie obumiera. Rozwijanie sie wszystkich pączków bocznych byłoby niepotrzebną, a nawet szkodliwą dla rośliny rozrzutnością materiału; wytworzone bowiem gałęzie boczne zacieniałyby się wzajemnie tak silnie, że liczne z nich musiałyby ginąć. W dolnych partiach pędów rocznych niemal każdego drzewa występują pączki śpiące, oczka, które przez dłuższy albo krótszy okres zdolne są do rozwoju; jednakże rozwój ich może nastąpić tylko w szczególnych warunkach. U Quercus, Fagus i innych drzew P mogą osiągać wiek 100 lat. W wielu przypadkach pędy wybijające ze starych pni drzew rozwijają się właśnie z takich pączków śpiących. W ten sam sposób należy tłumaczyć rozwijanie sie kwiatów na pniach roślin, szczególnie roślin tropikalnych (zjawisko kaui), np. u Theobrorna Cacao. [hasła pokrewne: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne