Miejsce powstawania pączków bocznych

Sposób rozgałęziania się pędu odbiega od typowego rozgałęzienia widlastego, które jest izotomiczne. Widzimy to u należącej do widłaków widliczki (Selaginella). U tej rośliny tylko jedno z obu rozgałęzień tego samego rzędu rośnie i rozwidla się w dalszym ciągu, czyli jak mówimy w dalszym ciągu ulega rozgałęzianiu. Ten typ rozgałęzienia dichotomicznego nazywamy anizotomicznym. Jeśli następnie dalej rozwidlające się odgałęzienia ustawią się w przybliżeniu w jednym kierunku, pozostałe zaś skośnie do nich, wówczas powstaje system rozgałęzień łudząco podobny do rozgałęzienia groniastego. Pączki boczne tworzą się w zasadzie tylko jako uwypuklenia peryferycznych partii tkanek osi macierzystej albo też nasady zawiązków liści. Tworzą się one, podobnie jak zawiązki liści, egzogenicznie i w porządku akropetalnym. Pedy boczne powstają więc na osi macierzystej w ściśle określonych miejscach. U paczki boczne tworzą sie z boku zawiązków liści osi macierzystej. U paproci wykształcających pędy prosto wzniesione, różnicują się one z nasad liści, najczęściej na ich stronie odwróconej od osi macierzystej — stronie grzbietowej. U paproci, których osie mają budowę grzbietobrzuszną albo płcią się, paczki boczne powstają zupełnie niezależnie od zawiązków liści, tuż poza wierzchołkiem pędu macierzysta go; osie potomne są zatem ustawione bocznie w stosunku do liści, albo nawet stoją na- przeciwko nich. [hasła pokrewne: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao ]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne