Wtórny przyrost pni roślin jednoliściennych

Wierzchołek wzrostu pędu występuje na dnie zagłębienia kształtu krateru, leżacego na szczycie pędu. Wg Helma, nieco zmodyfikowane wtórne tkanki stałe łączą się w zwarte kompleksy z pierwotnymi tkankami stałymi, a często zastępują je nawet w ich funkcjach. Ten typ przyrostu na grubość występuje u większości Gymnospermae, u zielnych i drzewiastych Dicotvledoneae i u niektórych drzewiastych Liliiflorae. Tkanki wtórne różnicują się z komórek merystematycznych, tworzących szersze albo węższe strefy — warstwy kambium. W tych partiach organów, w których odbywa się przyrost wtórny, kambium występuje wśród pozostałych tkanek w postaci walca równoległego do powierzchni organów; na przekroju poprzecznym jest ono widoczne w postaci pierścienia. Przyrost wtórny występował już u pewnych dawniej żyjących Pteridophvta, ale dopiero u Gumno spermae i Dicotuledoneae stał się powszechnym typem przyrosła organów na grubość.  Wtórny przyrost pni roślin jednoliściennych odbywa się u drzewiastych Liliijlorae, np. Dracaena, Cordutine, Yucca i Aloe. U roślin tych kambium zakłada się na zewnątrz pierwotnych wiązek przewodzących, rozrzuconych w obrębie walca osiowego. Tworzy ono w wewnętrznych warstwach przylegającej kory pierwotnej strefę widoczną na przekroju poprzecznym w postaci pierścienia. Kambium to może być merystemem pierwotnym albo tworzy się z miękiszowych komórek kory pierwotnej, które ponownie zaczynają się dzielić ścianami tangencjalnymi (u Draeaena i Cordyline najczęściej dopiero w znacznej odległości od wierzchołka wzrostu). Jeżeli kambium tworzy się wyłącznie z komórek miękiszowych, stanowi merystem wtórny, w ścisłym tego słowa znaczeniu. [hasła pokrewne: usg jamy brzusznej koszalin, paciorkowiec jak można się zarazić, torbiel pilonidalna ]

Powiązane tematy z artykułem: paciorkowiec jak można się zarazić torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin