Endoderma

Epiderma wykazuje charakterystyczne cechy budowy: ma cienkie błony zewnętrzne, nie wytwarza kutykuli ani też aparatów szparkowych. Epiderma i włośniki szybko obumierają; zamiast nich wykształca się wówczas typowa tkanka okrywająca, egzoderma, zbudowana z jednej lub kilku warstw subepidermalnych komórek kory pierwotnej. Komórki te często zachowują treść żywą, a ich błony celulozowe ulegają skorkowaceniu. Wśród skorkowaciałych komórek egzodermy mogą występować rozmieszczone mniej lub więcej regularnie mniejsze komórki o nieskorkowaciałych błonach; są to komórki przepustowe. Pozostałe tkanki korzenia można, podobnie jak w łodydze, podzielić na tkanki kory pierwotnej i walca osiowego. Kora pierwotna korzeni podziemnych jest zbudowana z bezbarwnego miękiszu spichrzowego. Endoderma stanowi wy raźną granice pomiędzy korą pierwotną a walcem osiowym. W starszych częściach korzeni błony komórek endodermy korkowacieją. Nadto szczególnie czșto u roślin jednoliściennych następuje zdrewnienie ich błon w warstwach zgrubień trzeciego rzędu; zgrubienia te umieszczone są często jednostronnie na ścianach stykających się z walcem osiowym. W tak wykształconej endodermie pewne komórki położone najczęściej naprzeciw pasm ksylemu, pozostają niezmienione, cienkościenne; nazywamy je komórkami przepustowymi. [podobne: piperine forte skutki uboczne, usg ciąży łódź, komórki gruczołowe ]

Powiązane tematy z artykułem: komórki gruczołowe piperine forte skutki uboczne usg ciąży łódź