System korzeniowy

Warunkiem koniecznym do rozrastania się systemu korzeniowego jest dostarczenie korzeniom odpowiedniej ilości substancji pokarmowych wyprodukowanych w liściach. Zatem korona liściowa i system korzeniowy rozwijają się w ścisłej współzależności. Rozrastanie się systemu pędowego i systemu korzeniowego odbywać się może tylko wówczas, jeśli zarówno z łodygach, jak i w korzeniach występuje dostateczna liczba wiązek przewodzących wodę oraz substancje organiczne. Osie pędów muszą przy tym być tak mocne, aby mogły nawet przy silnym wietrze udźwignąć powiększający się ciężar liści i gałęzi. Istnieje więc również ścisła zależność pomiędzy rozmiarami kormusu z jednej strony, a wykształceniem łodygowych wiązek przewodzących i odpornością łodyg — z drugiej. System mechaniczny rośliny musi być tym silniej rozbudowany, im większe są rozmiary rośliny i im dłuższy jest okres jej życia. Zależność tę można stwierdzić u wielu długowiecznych osiowców, których trwałe łodygi, a często również korzenie są wzmocnione przez wytwarzanie znacznych ilości bardzo silnie zdrewniałych i skutkiem tego sztywnych i twardych tkanek. Rośliny drzewiaste wykształcające niższy lub wyższy pień, mający wytrzymałość taką, jaką ma kolumna, nazywamy drzewami. Drzewa o nierozgałęzionym pniu [zwanym kłodziną] rozwijają na jego szczycie pęk liści (np. paprocie drzewiaste; Cycadinae; palmy; drzewa mające pęk liści oraz rozgałęziające się pnie). Inny typ budowy przedstawiają drzewa wykształcające koronę zbudowaną z ulistnionych gałęzi; korona powstaje wskutek rozwoju przede wszystkim tych pączków bocznych, które leżą bliżej szczytu gałęzi. Krzewami nazywamy rośliny drzewiaste o mniejszej wysokości (do 3 m), rozgałęziające się w odmienny sposób niż drzewa: zarówno oś główna, jak i osie boczne tworzą rozgałęzienia, rozwijające sie już u nasady z nadziemnych pączków bocznych lub z pączków podziemnych; niekiedy zamiast osi głównej występuje kilka równowartościowych pędów (latorośli). [więcej w: usg jamy brzusznej koszalin, paciorkowiec jak można się zarazić, torbiel pilonidalna]

Powiązane tematy z artykułem: paciorkowiec jak można się zarazić torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin