Tworzenie się miazgi w pniach i korzeniach

Powszechnie występującemu procesowi przyrostu wtórnego można przeciwstawić anormalny przyrost wtórny pni i korzeni pewnych roślin spośród Gymnospermae i Dicotyledoneae. U roślin z nietypowym przyrostem wtórnym charakterystyczne jest rozmieszczenie miazgi, odbiegające od typowego i sposób jej funkcjonowania. U niektórych sagowców oraz u pewnych gatunków Gnetum spośród Gymnospermae, a spośród Dicotyledoneae u Chenopodiaceae i pewnych innych rodzin, pierwszy pierścień miazgi, powstały w typowy sposób, przestaje po pewnym czasie funkcjonować. Nowy pierścień miazgi tworzy się najczęściej na zewnątrz łyka w perycyklu albo też powstaje w partii łyka wytworzonej przez pierwszy pierścień. Nowo powstała miazga tworzy znowu drewno do wnętrza, na zewnątrz zaś łyko, a w obrębie obu tych tkanek — promienie rdzeniowe. Po pewnym czasie ten pierścień miazgi znowu przestaje funkcjonować, a jego czynności przejmuje nowy pierścień, powstający jeszcze bardziej na zewnątrz. Proces ten powtarza się kilkakrotnie i prowadzi z czasem do wytworzenia coraz liczniejszych, koncentrycznych warstw łyka i drewna. Taka budowa (leżące na przemian warstwy drewna i łyka) występuje np. w korzeniach niektórych gatunków buraków, żyjących przez dwa albo kilka okresów wegetacyjnych. I tak np. u Beta vulgaris daje się ona obserwować już gołym okiem na przekrojach poprzecznych korzenia. Główną masę stref przyrostowych tych korzeni stanowi miękisz spichrzowy, podobnie jak w innych korzeniach mięsistych, mających typowy wtórny przyrost na grubość.

Drewno. Elementy drewna i ich funkcje. Drewno stanowi kompleks tkanek o bardzo skomplikowanej budowie. U Dicotyledoneae składa się ono zazwyczaj z trzech różnych rodzajów elementów, których błony wykazują różny stopień zdrewnienia. W skład drewna wchodzą: 1) podłużnie przebiegające pasma martwych naczyń; 2) podłużnie przebiegające pasma włókien skerenchymatycznych; są to najczęściej martwe włókna drzewne; 3) podłużnie przebiegające, a tylko w obrębie promieni rdzeniowych wydłużone w kierunku promienistym pasma miękiszu spichrzowego i przewodzącego; jest to miękisz drzewny i miękisz promieni rdzeniowych. [hasła pokrewne: komórki inicjalne, sorbinian potasu rakotwórczy, drewno i łyko]

Powiązane tematy z artykułem: drewno i łyko komórki inicjalne sorbinian potasu rakotwórczy