Przyrost wtórny

U pewnych roślin dwuliściennych przyrost wtórny rozpoczyna się później; powstające tkanki są więc bardziej oddalone od szczytu pędu. Ten typ przyrostu występuje u niektórych roślin zielnych i u wielu pnączy. Nieczynne przejściowo pierwotne kambium wiązkowe, zachowane pomiędzy całkowicie już wykształconymi częściami naczyniowymi i sitowymi otwartych wiązek przewodzących, znów zaczyna się intensywnie dzielić. Nowo powstające ściany są zorientowane tangencjalnie; w ten sposób wykształca się kambium wiązkowe przyrostu wtórnego. Następnie tworzy się zwykle również kambium międzywiązkowe w promieniach rdzeniowych. Pasma ich tkanki miękiszowej, które leżą pomiędzy odcinkami miazgi wiązkowej sąsiadujących wiązek przewodzących, zaczynają również dzielić się ścianami tangencjalnymi. Te odcinki miazgi międzywiązkowej stanowią typowy system wtórny; łączą się one z kambium wiązkowym, które jest pozostałością m e rys temu pierwotnego, tworząc następnie razem z nimi cylindryczny płaszcz tkanki merystematycznej. Komórki miazgi ściśle do siebie przylegają i są ułożone w promieniste szeregi. Mają one zwykle postać silnie wydłużonych pryzmatów, mniej lub bardziej spłaszczonych w kierunku stycznym. Końce tych komórek są silnie zaostrzone; węższe ich Ściany skierowane są równolegle do promienia łodygi. Komórki miazgi mają wskutek tego na przekroju stycznym, promienistym i poprzecznym odmienne kształty. Ściany tangencjalne komórek kambium są cienkie, natomiast ustawione prostopadle do nich ściany radialne są nieco zgrubiałe i często jamkowane. Komórki kambium zawierają plazmę przyścienną oraz wielką centralną wakuolę, W warstwie środkowej wielowarstwowego płaszcza miazgi występują komórki inicjalne, zachowujące charakter merysternatyczny; rosną one w kierunku promienistym i dzielą się stale ścianami stycznymi, tworząc podobne do siebie komórki siostrzane. [hasła pokrewne: usg jamy brzusznej koszalin, paciorkowiec jak można się zarazić, torbiel pilonidalna ]

Powiązane tematy z artykułem: paciorkowiec jak można się zarazić torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin