Utwory zlokalizowane na pędach

Wszystkie utwory zlokalizowane na pędzie bocznym w miejscach pomiędzy jego płaszczyzną poprzeczną a jego liściem okrywającym określamy jako leżące z przodu; z tyłu zaś leżą te utwory, które występują na pędzie bocznym pomiędzy płaszczyzną poprzeczną a pędem macierzystym. Mówimy, iż bocznie zorientowane są na pędzie kątowym te utwory, które leżą w płaszczyźnie poprzecznej, ale w bok od płaszczyzny środkowej (bocznie w prawo, bocznie w lewo). Położenie środkowe na gałęzi bocznej mają wszystkie utwory leżące w płaszczyźnie środkowej, poprzeczne zaś wszystkie utwory występujące w płaszczyźnie poprzecznej, w końcu położenie danego utworu określamy jako skośne, jeżeli występuje on skośnie ku przodowi albo skośnie ku tyłowi (a wiec pomiędzy płaszczyzną środkowa i poprzeczną). często dwa nerwy boczne, zaznaczone jako żeberka, nie ma natomiast nerwu środkowego; przedliść taki mógł powstać przypuszczalnie w rozwoju filogenetycznym przez zrośnięcie się dwóch przedliści bocznych. U roślin dwuliściennych obydwa przedliście pączka kątowego stoją poprzecznie po prawej i lewej stronie, naprzeciwlegle albo skrętolegle; Liście pączków bocznych różnicujące się najbliżej nasady, bezpośrednio ponad liśćmi wspierającymi, mają ściśle określone położenie zarówno w stosunku do liścia wspierającego, jak i do pędu macierzystego; położenie tych liści jest niezależne od rozmieszczenia liści wyżej stojących na pędzie. Liście te nazywamy przedliśćmi. Są to często łuskowate liście dolne albo liście przykwiatowe. Stanowią one przejście pomiędzy ulistnieniem gałęzi bocznych i ich pędów macierzystych oraz decydują o ciągłości ulistniania pędu bocznego i jego pędu macierzystego. U roślin jednoliściennych wys tęp uje tylko jeden przedliść, u dwuliściennych zaś dwa, mające określone położenie. [więcej w: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao ]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne