Pączki dodatkowe

Zdarzają się przypadki, że po wykształceniu sie pączka kątowego tworzą się jeszcze tzw. pączki dodatk0we. Umieszczone są one albo jeden nad drugim (serialne pączki dodatkowe), jak np. u Lonicera, Robinia, Gleditschia, albo też obok siebie (kolaralne pączki dodatkowe), np. u niektórych Liliaceae (gatunki Allium i Muscari). W następstwie wzrostu interkalarnego strefy zlokalizowanej w podstawowej części pączka kałowego, pączek ten może zostać przesunięty; wskutek tego zostają całkowicie zmienione pierwotnie istniejące stosunki pomiędzy liściem okrywającym a jego pączkiem kątowym. Pączki kątowe mogą zostać wypchnięte w wyniku wydłużania się leżących poniżej nich odcinków osi macierzystej; wówczas będą one występowały znacznie wyżej na łodydze niż odpowiednie liście okrywające. W wyniku wzrostu bazalnego liścia okrywającego, pączek może również ulec „przesunięciu” w taki sposób, iż pęd kątowy będzie występował na powierzchni liścia okrywającego. Na odwrót, wskutek wydłużania się podstawowej części pędu kątowe go, liść okrywający zostaje „wciągnięty” na pęd kątowy; wygląda to tak, jakby liść ten należał do pędu kątowego. Zawiązki pędów powstające w podanych miejscach na młodych częściach rośliny nazywamy normanymi. Przeciwstawia się je zawiązkom pędów, które tworzą się w dowolnych miejscach zarówno na młodych, jak i na starszych częściach rośliny, mianowicie na łodygach (szczególnie na hypokotylach, np. u Corulust Antirrhinum), na korzeniach i liściach. Pędy takie powstają z tkanek embrionalnych wtórnie wykształconych z tkanek stałych, które odzyskały zdolność do podziałów; rzadziej natomiast rozwijają się one z zachowanej tam jeszcze tkanki twórczej. Ostatnio omówiony łyp zawiązków Obejmuje się zwykle wspólną nazwą utworów przybysz owych. [podobne: wiązki kolateralne, mięsak ewinga, enzym dao]

Powiązane tematy z artykułem: enzym dao mięsak ewinga wiązki kolateralne