Analiza 14 prób porównujących stenty uwalniające sirolimus ze stentami gołymi metalami

Nie ustalono długoterminowego wpływu leczenia stentami uwalniającymi sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami. Metody
Przeprowadzono analizę indywidualnych danych dotyczących 4958 pacjentów włączonych do 14 badań z randomizacją porównujących stenty uwalniające sirolimus z stentami gołymi metalami (średni okres obserwacji, od 12,1 do 58,9 miesiąca). Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Inne wyniki to zakrzepica w stencie, złożony punkt końcowy zgonu lub zawał mięśnia sercowego, a także zgon, zawał mięśnia sercowego lub reinterpretacja.
Wyniki
Ogólne ryzyko zgonu (stosunek ryzyka, 1,03; przedział ufności 95% [CI], 0,80 do 1,30) oraz łączne ryzyko zgonu lub zawału mięśnia sercowego (współczynnik ryzyka 0,97; 95% CI, 0,81 do 1,16) nie różniły się istotnie dla pacjentów otrzymujących stenty uwalniające sirolimus w porównaniu z stentami gołymi metalami. Wystąpiło znaczne zmniejszenie łącznego ryzyka zgonu, zawału mięśnia sercowego lub ponownego leczenia (współczynnik ryzyka, 0,43; 95% CI, 0,34 do 0,54) związanych ze stosowaniem stentów uwalniających syrolimus. Nie było istotnej różnicy w całkowitym ryzyku zakrzepicy w stencie ze stentami wymywającymi sirolimus w porównaniu do stentów z gołym metalem (współczynnik ryzyka, 1,09; 95% CI, 0,64 do 1,86). Jednakże istniały dowody na niewielki wzrost ryzyka zakrzepicy w stencie w przypadku stentów uwalniających sirolimus po pierwszym roku.
Wnioski
Stosowanie stentów uwalniających sirolimus nie ma znaczącego wpływu na całkowite przeżycie długoterminowe i przeżycie wolne od zawału mięśnia sercowego w porównaniu ze stentami gołymi metalami. Po zastosowaniu stentów uwalniających sirolimus istnieje ciągłe ograniczenie potrzeby ponownego stosowania leku. Ryzyko zakrzepicy w stencie jest co najmniej tak duże, jak w przypadku gołych metalowych stentów.
Wprowadzenie
Restenoza po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) obniża jakość życia i zwiększa zachorowalność pacjentów z tą komplikacją1; może nawet zwiększyć ryzyko zgonu.2 Stenty uwalniające leki są wysoce skuteczne w zapobieganiu restenozie po PCI.3 Oczekiwano, że poprzez zmniejszenie szybkości restenozy stenty uwalniające leki mogą potencjalnie poprawić długoterminową rokowanie pacjentów leczonych tymi urządzeniami. Jednak początkowe badania z randomizacją skupiały się na samej restenozie i miały niewystarczającą moc i czas trwania do oceny częstości występowania rzadszych działań niepożądanych, takich jak śmierć.
Ostatnie doniesienia wskazują na patologiczne odpowiedzi ściany naczynia na stenty uwalniające leki, które mogą służyć jako prekursory niekorzystnych zdarzeń klinicznych.4 Takie badania wzbudziły obawy, że stenty uwalniające leki mogą faktycznie pogorszyć, a nie poprawić, długoterminowe rokowanie. Wysiłki mające na celu zbadanie tej kwestii poprzez połączenie danych z poprzednich randomizowanych badań ograniczono do opublikowanych danych na temat badań i nie obejmowały one wszystkich istotnych badań. 5 .7 Celem tego badania była ocena odległego wyniku po wszczepieniu stentów uwalniających sirolimus na podstawie danych od poszczególnych pacjentów z randomizowanych badań klinicznych porównujących to urządzenie z stentami gołymi metalami.
Metody
Kryteria przyjęcia
Do naszej analizy włączono wyniki randomizowanych badań klinicznych, w których porównywano stenty uwalniające sirolimus (Cypher lub Cypher Select, Cordis) z gołymi metalowymi stentami w celu leczenia choroby wieńcowej, jeśli wyniki w średnim okresie obserwacji wynoszą co najmniej rok. zostały zgłoszone lub udostępnione przez badaczy lub sponsorów.
Źródła danych
Przeszukaliśmy National Library of Medicine (PubMed, www.pubmed.gov), rejestr kliniczny National Institutes of Health (www.clinicaltrials.gov) oraz Cochrane Central Register of Controlled Trials (www.mrw.interscience.wiley .com / cochrane / cochrane_clcentral_articles_fs.html) dla randomizowanych badań porównujących stenty uwalniające sirolimus z gołymi metalowymi stentami u pacjentów z chorobą wieńcową
[patrz też: piperine forte skutki uboczne, torbiel pilonidalna, sorbinian potasu rakotwórczy ]

Powiązane tematy z artykułem: piperine forte skutki uboczne sorbinian potasu rakotwórczy torbiel pilonidalna