Sympodium roślin

„Gałęzie” różnią się od gałęzi bocznych zawsze tym, że brak u ich podstawy liści okrywających; natomiast z drugiej strony sympodium wyrasta naprzeciwko takiej „gałęzi” liść, będący liściem wspierającym gałęzi pochodnej, która rosnąc przedłuża sympodium. U wielu roślin sympodium może tworzyć dalsze rozgałęzienia sympodialne. Takimi sympodiami są pnie i gałęzie wielu drzew liściastych (np. Tilia, Ulmus, Castanea, Carpinus); w pniach i starszych gałęziach tych drzew nie można już rozpoznać budowy sympodialnej. Natomiast stwierdzenie sympodialnaj budowy jest zawsze możliwe w pędach podziemnych wielu roślin, niezależnie od ich wieku (np. Polvgonatum multiflorum). Kolejno po sobie następujące odcinki pędu, z których każdy zakończony jest wąsem, sa na przemian białe i zakreskowane. Poniżej każdego rozwidlenia wąsa występuje łuskowaty liść (wg Eichlera). Każdego okresu wegetacyjnego pączek szczytowy tej poziomo rosnącej wierzchotki jednoramiennej wznosi się ponad ziemię, tworząc pęd nadziemny; natomiast pęd boczny, wyrastający z jego pączka kątowego, rośnie w przedłużeniu poziomo rosnącego pędu podziemnego. Wierzchołkami jednoramiennymi są również pewne kwiatostany, których przykłady podajemy dalej. W zależności od rozmieszczenia pędów bocznych różnych rzędów w stosunku do siebie powstają wierzchotki jednoramienne o różnorodnej i bardzo charakterystycznej budowie. U wielu roślin ten typ rozgałęzienia daje się prześledzić począwszy od pędu bocznego wyrastającego z kąta przedliścia. Płaszczyzny medialne wszystkich pędów bocznych leżą w płaszczyźnie medialnej pędu bocznego pierwszego rzędu; pędy boczne są więc zlokalizowane medialnie (środkowo). Jest tak np. u niektórych Monocctyledoncae. [patrz też: usg jamy brzusznej koszalin, paciorkowiec jak można się zarazić, torbiel pilonidalna ]

Powiązane tematy z artykułem: paciorkowiec jak można się zarazić torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin