Kambium

Kambium tworzy rodzaj walca zbudowanego z wielu warstw pryzmatycznych komórek embrionalnych, ściśle do siebie przylegających i ułożonych w szeregi promieniste. Przez dłuższy okres kambium odkłada komórki tylko do wnętrza, potem jednak również i na zewnątrz. Komórki mniej liczne, odkładane przez kambium na zewnątrz, różnicują sie w komórki wtórnej tkanki miękiszowej kory; te zaś, które odkładane są do wnętrza (bardzo liczne), wytwarzają częściowo wiązki przewodzące (kolateralne lub koncentryczne z ksylemem zewnętrznym), częściowo zaś miękisz, którego błony grubieją i drewnieją. Właściwy przyrost wtórny w korzeniach roślin jednoliściennych występuje tylko u rodzaju Dracaena. Przyrost Wtórny u Gymnospermae i Dicotyledoneae. Powstawanie, budowa i czynności kambium (miazgi) w łodygach. Tkanki wtórne zaczynają się tworzyć najczęściej dopiero wówczas, gdy wykształcone są już tkanki pierwotne z merystemu pierwotnego (desmogenu) Z desmogenu powstają wiązki przewodzące — z częścią sitową na zewnątrz, a naczyniową do wnętrza — pomiędzy nimi zaś tworzą się promienie rdzeniowe. Mniej więcej równocześnie z różnicowaniem się ostatnich elementów ksylemu pierwotnego środkowe partie desmogenu, mające jeszcze zupełnie nieregularny układ komórek, zaczynają przekształcać się w kambium, proces ten zachodzi bardzo często już w tych partiach desmogenu, które leżą blisko szczytu łodygi: polega on na tym, iż komórki środkowych warstw desmogenu zachowując charakter embrionalny i pozostają nadal czynne: rosną one w kierunku promienistym i dzielą się ścianami stycznymi. W konsekwencji takiego podziału komórki kambium tworzą promieniste szeregi; kambium już od najwcześniejszych stadiów swojego rozwoju występuje w postaci zwartego płaszcza tkanki merystematycznej. Odcinki miazgi oddzielające części sitowe wiązek od ich części naczyniowych nazywamy kambium wiązkowym (miazga wiązkowa), natomiast odcinki ciągnące się przez promienie rdzeniowe nazywamy kambium międzywiązkowym (miazga międzywiązkowa). [patrz też: usg jamy brzusznej koszalin, paciorkowiec jak można się zarazić, torbiel pilonidalna ]

Powiązane tematy z artykułem: paciorkowiec jak można się zarazić torbiel pilonidalna usg jamy brzusznej koszalin