Skrętki

Następujące po sobie osie boczne stoją transwersalnie w stosunku do płaszczyzny medialnej liści wspierających odnośnych pędów macierzystych, ale na zmiane w lewo i w prawo od tej plaszczyzny. Ten typ kwiatostanu nazywamy skrętkiem, Przykład: kwiatostan Svmphytum. Skrętek i kwiatostan śrubowaty dają się łatwo wyprowadzić z narysu wierzchotki dwuramiennej, co daje nam możliwość zrozumienia szczegółów ich budowy. W obrębie tego samego systemu pędowego występują często różne typy rozgałezień. I tak np. pierwszy rozwijający się pęd rośliny może tworzyć rozgałęzienia groniaste, jego zaś boczne pędy mogą rozgałęziać sie wierzchołkowato. Szczególnie w kwiatostanach spotykamy rozmaite połączenia różnych typów rozgałęzień. Korzenie mają w zasadzie symetrię promienistą; są to zwykle utwory wydłużone, najczęściej podziemne, rzadziej natomiast nadziemne (korzenie powietrzne). Charakterystyczną cechą korzeni jest to, iż nigdy nie wykształcają liści. Tą cechą korzenie różnią się w swoim wyglądzie nie tylko od pędów nadziemnych, ale również i podziemnych. Korzenie przytwierdzają roślinę do podłoża, pobierają z gleby wodę z solami mineralnymi i przeprowadzają te substancje do pędów. Funkcje korzeni są więc zupełnie inne niż funkcje większości pędów. Korzeń, podobnie jak łodyga, rośnie w wyniku wzrostu wierzchołkowego. Wzrost ten odbywa się za pośrednictwem tępo zakończonego stożkowatego wierzchołka wzrostu. Delikatne jego tkanki embrionalne wymagają szczególnej ochrony, gdyż podczas wzrostu korzeń przeciska się pomiędzy ostro kanciastymi cząstkami gleby. Ochronę tę daje warstwa komórek miękiszowych, okrywająca szczytową partię korzenia, podobnie jak naparstek ochrania palec. Komórki te b mają szczególną budowę i stanowią tzw. czapeczkę (kaliptra). [hasła pokrewne: komórki inicjalne, sorbinian potasu rakotwórczy, drewno i łyko]

Powiązane tematy z artykułem: drewno i łyko komórki inicjalne sorbinian potasu rakotwórczy