Zakrzepica w stencie w randomizowanych badaniach klinicznych stentów uwalniających leki ad 7

W tych przypadkach istnieje dylemat, czy zaklasyfikować zakrzepicę w stencie do początkowej strategii leczenia, czy też w interwencyjnym leczeniu restenozy. Oryginalne definicje protokołów nie pozwoliły, aby jakiekolwiek zdarzenie pojawiające się po rewaskularyzacji zostało zaklasyfikowane jako zakrzepica w stencie. Takie podejście odstąpiło od zasady zamiaru leczenia i wprowadziło uprzedzenia wobec urządzeń redukujących restenozę. Leczenie restenozy stosowane zgodnie ze standardami opieki stanowi część strategii stosowania stentów z gołego metalu. Dlatego uwzględniliśmy takie zdarzenia. Wyniki zgonu i zawału mięśnia sercowego po zakrzepicy w stencie były podobne u pacjentów ze stentami gołymi metalami i stentami uwalniającymi leki, co sugeruje, że zakrzepica w stencie po uprzedniej rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem ma równie poważne konsekwencje. Podczas tych badań badacze pozostawali nieświadomi zadań terapeutycznych, ale brachyterapia, standardowa opieka w tamtym czasie, była częściej stosowana w grupach z nagimi metalowymi stentami, w których nawrót zwężenia występował częściej i bardziej rozproszony niż w grupach z lekiem. stenty elek- tryczne.4,5 Chociaż brachyterapia wewnątrzwieńcowa w leczeniu restenozy została wcześniej zidentyfikowana jako ryzyko późnej zakrzepicy, ryzyko to przypisuje się głównie jednoczesnemu wszczepieniu nowego stentu, 24,25, co nie miało miejsca w przypadku pacjentów z określona lub prawdopodobna zakrzepica w stencie w naszym badaniu. Ponadto powiązanie brachyterapii z zakrzepicą jest prawdopodobnie zakłócone przez występowanie i nasilenie restenozy. Nasze dane nie pozwalają nam spekulować, czy ryzyko kolejnej zakrzepicy po rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem byłoby inne w przypadku innych metod leczenia restenozy. Chociaż brachyterapia jest jedynym zatwierdzonym leczeniem restenozy związanym ze stentami gołymi metalami, została w znacznym stopniu wyparta przez inne metody leczenia (w szczególności poprzez leczenie stentami uwalniającymi lek). 26, 27 Dlatego konieczna jest dalsza analiza w celu określenia częstotliwości późnej zakrzepicy, gdy po stentowaniu gołymi metalami następuje stentowanie uwalniające leki w celu leczenia restenozy.
Analizy, w których zdarzenia przed danym punktem czasowym (takie jak 6 miesięcy lub rok) są wykluczone, wskazywały na zwiększone późne ryzyko związane ze stentami uwalniającymi leki.11,28 Naszym celem było uniknięcie uprzedzeń wprowadzonych przez pomijanie lub cenzurowanie wczesnych zdarzeń z poziomu statystycznego. porównań, ale zaobserwował, że częstość występowania od roku do roku 4 wahała się od 0,4 do 0,9%, z bardzo późnymi zdarzeniami występującymi we wszystkich grupach stentów. Większa liczba bardzo późnych zdarzeń wystąpiła u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki niż u osób z gołymi metalowymi stentami, ale blisko 40% pacjentów z bardzo późną zakrzepicą w stencie miało stenty wykonane z gołego metalu.
Wczesne zaprzestanie stosowania klopidogrelu jest często zgłaszane u pacjentów z zakrzepicą związaną ze stentami uwalniającymi lek. [29] Obserwowano jednak zdarzenia u pacjentów z zarówno stentami gołego metalu, jak i stentami uwalniającymi leki w obecności zarówno aspiryny, jak i klopidogrelu. Odkrycia te są zgodne z niedawnym badaniem obserwacyjnym wykazującym ciągłe ryzyko pomimo kontynuacji podwójnej terapii przeciwpłytkowej12 i sugerują, że chociaż może występować działanie ochronne, 28 rozszerzonych podwójnych terapii przeciwpłytkowych może nie być wystarczające, aby wyeliminować występowanie późnej zakrzepicy u pacjentów z stenty metalowe lub stenty uwalniające lek.
Nasza analiza obejmuje wszystkie próby stosowane w celu poparcia zatwierdzenia przez FDA dwóch stentów uwalniających leki
[przypisy: mięsak ewinga, wiązki kolateralne, komórki inicjalne ]

Powiązane tematy z artykułem: komórki inicjalne mięsak ewinga wiązki kolateralne